O EDU ICZ

On-line vzdělávací platforma EDU ICZ reaguje na dlouhodobou potřebu zákazníků ICZ získávat informace a znalosti v oblastech financování péče, kódování v systémech MKN, CZ-DRG a dalších. Potřeba je navíc velmi umocněna dvěma fakty – zejména oblast financování je vlivem situace velmi turbulentní a novinky přicházejí téměř každý měsíc a faktem, že forma klasického semináře není v posledních letech vhodná.

Díky tomuto vzdělávacímu portálu EDU ICZ můžete mít potřebné informace k dispozici:

  • Snadno
  • Rychle
  • Přehledně
  • Na jednom místě
  • Kdykoli přístupné

Společnost ICZ pravidelně pořádala semináře Úhradové vyhlášky a Kódování diagnóz, nicméně s ohledem na pandemii je třeba se přizpůsobit a vytvořit stabilní platformu pro předávání informací.

Digitální knihovna EDU ICZ v číslech

Počet zdravotnických zařízení

Počet členů

Počet příspěvků

Jste tu poprvé a nevíte, jak začít?

1. Vyplňte registrační formulář

Dejte nám chvilku a my Vaše členství potvrdíme a ověříme, zda je Vaše nemocnice nebo pojišťovna naším smluvním partnerem. Pokud ano, účet vám zprovozníme.

2. Přijetí nabídky

Pokud ne, zašleme Vaší nemocnici nebo pojišťovně nabídku, kde je vše přehledně a podrobně popsáno – mimo jiné i výše ročního předplatného.

3. Vzdělávání kolektivu

Po úhradě Vás přidáme mezi naše smluvní partnery a poté může kdokoli z Vaší nemocnice nebo pojišťovny jednoduše využívat všechny dostupné vzdělávací materiály, neomezeně sledovat videa a prohlížet odborné prezentace.

Pokud jste zaregistrovaný/á a máte potvrzené členství, přihlaste se a vzdělávejte se!

Podporujeme Vás

Konkrétně v oblasti zdravotnictví, na kterou se digitální knihovna EDU ICZ soustředí, se snažíme jednotlivé procesy modernizovat, optimalizovat a zlidšťovat. Poskytujeme řešení a služby pro národní zdravotnický systém, nemocnice, zdravotní pojišťovny, výzkumná pracoviště i orgány státní správy a samosprávy.

ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

 

IČO: 25145444
Telefon: +420 222 275 561
Kontaktní e-mail : edu@i.cz

Lenka Dezortová

Lenka Dezortová

Projektový manager

 

Tel.: +420 222 275 561
E-mail: lenka.dezortova@i.cz

Jiří Kyliš

Jiří Kyliš

Vedoucí Healthcare Business Development

 

Tel.: +420 222 275 530
E-mail: jiri.kylis@i.cz

Kateřina Rašková

Kateřina Rašková

Projektový konzultant

 

Tel.: +420 222 276 571
E-mail: katerina.raskova@i.cz

Aplikace PVD

Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz) posouvá možnosti kódování diagnóz na novou úroveň z pohledu rychlosti, přesnosti a bezchybnosti. Poskytuje množství algoritmů pro vyhledávání a výsledky zobrazuje v hypertextové podobě s možností dalšího odkazování. Samozřejmostí je také zobrazení všech příslušných poznámek, inclusiv a exclusiv. Součástí výsledků hledání je celá řada dalších informací z dalších klasifikací jako je CZ-DRG, Orpha kódy a další.

 

Manažerský informační systém

ICZ AMIS*MIS je komplexní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví zaměřený zejména na oblasti, které generují příjmy či spotřebovávají zdroje. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších a nejúspěšnějších manažerských systémů používaných v českém zdravotnictví. Oblasti, které ICZ AMIS*MIS pokrývá, začínají u zdravotní péče produkce, přes ekonomiku, řešení nákladovosti, DRG, až po preskripci, logistiku, personalistiku, statistiku a kvalitu poskytované péče.