GDPR – více informací

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů (zdroj: www.gdpr.cz). Nová pravidla jsou platná od 25. 5. 2018. Bez poskytnutí souhlasu by nebylo možné registraci dokončit, protože je nutné nová pravidla respektovat. V případě, že jste se zpracováním osobních údajů souhlasili, tak zde je úplné znění a vysvětleny klíčové pojmy.

Souhlasím, aby společnost ICZ a.s. zpracovávala mé osobní údaje a používala je pro individuální komunikaci a nabídku. V případě, že svoje rozhodnutí budete chtít změnit, kontaktujte nás na emailové adrese edu@i.cz a Váš účet bude následně odstraněn.

Vysvětlení pojmů:

ICZ a.s.

Provozovatel webu eduicz.cz Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 25145444, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Jan Mašek (jan.masek@i.cz)

Osobní údaje

Jméno a příjmení, titul, e-mail, adresa, cookies, procházení našich webových stránek.

Individuální komunikace a nabídka

Individuální komunikací a nabídkou se rozumí: personalizovaná nabídka produktů a služeb, zařazení zákazníka do segmentu, cílení reklamy a oslovení za účelem získání zpětné vazby.