Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG rok 2020

Prezentace se soustředí na výklad metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG v roce 2020.
Témata: Archiv

Další v sérii

Kodér 2020 a úvod do CZ-DRG

Kodér 2020 a úvod do CZ-DRG

Prezentace s názvem Kodér 2020 začíná obecným pohledem a následuje 2. část – Léčebné modality a DRG kategorie, 3. část – Stanovení (výpočet) závažnosti komorbidit a komplikací případu, 4. část – Uplatnění CC v algoritmu a ve výsledku klasifikace CZ-DRG a 5. část – DRG markery v IR-DRG a CZ-DRG.

Autor Petr Tůma

Autor Petr Tůma

MUDr. Petr Tůma je dlouhodobým spolupracovníkem ICZ v oblasti DRG. Již řadu let se zaměřuje na problematiku klinického kódování včetně způsobů jejího řešení v různých zemích. Klade důraz nejen na teoretické, ale také na praktické stránky aplikace principů kódování, proto je vyhledávaným konzultantem a školitelem v celé řadě nemocnic. Propaguje profesionalizaci klinického kódování a jeho přičiněním vzniklo několik kodérských center.

Prezentace, které jsou součástí digitální knihovny EDU ICZ, není možné stahovat.
Je tím zaručena jednotnost verzí a zabráněno neoprávněnému šíření obsahu prezentací.
Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem ICZ a.s. © 2022