Prezentace Jiřího Noháčka zaobírající se Úhradovou vyhláškou pro rok 2020.