Aktualizace financování nemocnic 2020 – 2021

Jeden z hlavních bloků On-line ICZ semináře 2021 kde se Jiří Noháček zaobírá změnami, ke kterým došlo v poslední době ve vyhláškách, mnohých metodikách a v organizačních opatření.
Témata: Archiv | Veřejné
Autor Jiří Noháček

Autor Jiří Noháček

Ing. Jiří Noháček je dlouhodobým spolupracovníkem ICZ v oblasti tvorby a následných analýz manažerského informačního systému. Již více než 25 let se zabývá oblastí financování zdravotní péče v ČR. Pracoval ve vedoucích funkcích zdravotních pojišťoven a později jako poradce celé řady nemocnic a rovněž i krajského úřadu.

Prezentace, které jsou součástí digitální knihovny EDU ICZ, není možné stahovat.
Je tím zaručena jednotnost verzí a zabráněno neoprávněnému šíření obsahu prezentací.
Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem ICZ a.s. © 2022